Forum und email
ccvs_void

ccvs_void

(4.0.2 - 4.2.3 only)

ccvs_void --  Perform a full reversal on a completed transaction

Opis

string ccvs_void ( string session, string invoice )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.