Forum und email
qtdom Functions

CXXXI. qtdom Functions

Ostrzeżenie

Ten moduł jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie tych funkcji, ich nazwy, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tego modułu na własne ryzyko.

Notatka: To rozszerzenie nie jest dostępne na platformie Windows.

Notatka: To rozszerzenie zostało przeniesione do repozytorium PECL i nie jest rozprowadzane z PHP od wersji 5.0.0.

Wymagania

You need the Qt-library >=2.2.0

Instalacja

Configure PHP --with-qtdom to use these functions.

Spis treści
qdom_error -- Returns the error string from the last QDOM operation or FALSE if no errors occurred
qdom_tree -- Creates a tree of an XML string