Forum und email
FriBiDi Functions

XLIV. FriBiDi Functions

Wstęp

FriBiDi is a free implementation of the Unicode Bidirectional Algorithm.

Wymagania

You must download and install the FriBiDi package.

Instalacja

To rozszerzenie PECL nie jest dołączane do PHP. Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: https://pecl.php.net/package/fribidi.

In order to use these functions you must compile PHP with Fribidi support by using the --with-fribidi[=DIR] configure option.

Windows users will enable php_fribidi.dll inside of php.ini in order to use these functions. DLL z tym rozszerzeniem PECL można pobrać ze strony PHP Downloads lub https://snaps.php.net/.

Typy zasobów

To rozszerzenie nie posiada żadnych rodzajów zasobów.

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

FRIBIDI_CHARSET_UTF8 (integer)

Unicode

FRIBIDI_CHARSET_8859_6 (integer)

Arabic

FRIBIDI_CHARSET_8859_8 (integer)

Hebrew

FRIBIDI_CHARSET_CP1255 (integer)

Hebrew/Yiddish

FRIBIDI_CHARSET_CP1256 (integer)

Arabic

FRIBIDI_CHARSET_ISIRI_3342 (integer)

Persian

FRIBIDI_CHARSET_CAP_RTL (integer)

Used for test purposes, will treat CAPS as non-English letters

FRIBIDI_RTL (integer)

Right to left

FRIBIDI_LTR (integer)

Left to right

FRIBIDI_AUTO (integer)

Autodetect the base direction

Spis treści
fribidi_log2vis -- Convert a logical string to a visual one