Forum und email
muscat Functions

XCV. muscat Functions

Wstęp

This extension provides an interface to the Muscat 3.6 search system. Muscat doesn't exist anymore, but the Xapian project may provide you with a good alternative.

Ostrzeżenie

Ten moduł jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie tych funkcji, ich nazwy, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tego modułu na własne ryzyko.

Instalacja

These functions are only available if PHP was configured with --with-muscat[=DIR].

Spis treści
muscat_close -- Shuts down the muscat session
muscat_get -- Gets a line back from the core muscat API
muscat_give -- Sends string to the core muscat API
muscat_setup_net -- Creates a new muscat session
muscat_setup -- Creates a new local muscat session