Podręcznik PHP Poprzedni Następny CXXXIX. Wstęp Ostrzeżenie Ten moduł jest w stadium EKSPERYMENTALNY..."/>
Forum und email
Satellite CORBA client extension [deprecated]

CXXXIX. Satellite CORBA client extension [deprecated]

Wstęp

Ostrzeżenie

Ten moduł jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie tych funkcji, ich nazwy, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tego modułu na własne ryzyko.

Notatka: To rozszerzenie nie jest dostępne na platformie Windows.

Satellite is deprecated. It is suggested that you use Universe (https://universe-phpext.sourceforge.net/) and not Satellite.

The Satellite extension is used for accessing CORBA objects. You will need to set the idl_directory= entry in php.ini to a path where you store all IDL files you use.

See the Satellite README file for details about installing Satellite.

Spis treści
OrbitEnum -- Use CORBA enums
OrbitObject -- Access CORBA objects
OrbitStruct -- Use CORBA structs
satellite_caught_exception -- See if an exception was caught from the previous function
satellite_exception_id -- Get the repository id for the latest exception.
satellite_exception_value -- Get the exception struct for the latest exception
satellite_get_repository_id -- NOT IMPLEMENTED
satellite_load_idl -- Instruct the type manager to load an IDL file
satellite_object_to_string -- Convert an object to its string representation