Forum und email
Firebird/Interbase Functions (PDO_FIREBIRD)

XLIII. Firebird/Interbase Functions (PDO_FIREBIRD)

Wstęp

Ostrzeżenie

Ten moduł jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie tych funkcji, ich nazwy, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tego modułu na własne ryzyko.

PDO_FIREBIRD is a driver that implements the PHP Data Objects (PDO) interface to enable access from PHP to Firebird and Interbase databases.

Spis treści
PDO_FIREBIRD DSN -- Connecting to Firebird and Interbase databases