Forum und email
crack_opendict

crack_opendict

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL)

crack_opendict -- Otwiera nowy słownik CrackLib

Opis

resource crack_opendict ( string dictionary )

crack_opendict() otwiera słownik dictionary do użytku przez crack_check().

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Notatka: Tylko jeden słownik może być otwarty w tej samej chwili.

Parametry

dictionary

Ścieżka do słownika CrackLib

Zwracane wartości

Zwraca wskaźnik zasobów słownika w przypadku sukcesu, lub FALSE w przypadku porażki.