Forum und email
cybercash_base64_decode

cybercash_base64_decode

(PHP 4 <= 4.2.3, PECL)

cybercash_base64_decode -- base64 decode data for Cybercash

Opis

string cybercash_base64_decode ( string inbuff )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.