Forum und email
dbplus_getlock

dbplus_getlock

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_getlock -- Get a write lock on a tuple

Description

int dbplus_getlock ( resource relation, string tname )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

dbplus_getlock() will request a write lock on the specified tuple. It will return zero on success or a non-zero error code, especially DBPLUS_ERR_WLOCKED, on failure.

See also dbplus_freelock(), dbplus_freerlocks(), and dbplus_freealllocks().