Forum und email
dbplus_runlink

dbplus_runlink

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_runlink -- Remove relation from filesystem

Description

int dbplus_runlink ( resource relation )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

dbplus_unlink() will close and remove the relation.