Forum und email
gnupg_adddecryptkey

gnupg_adddecryptkey

(no version information, might be only in CVS)

gnupg_adddecryptkey -- Add a key for decryption

Opis

bool gnupg_adddecryptkey ( resource identifier, string fingerprint, string passphrase )

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Przykłady

Przykład 1. Procedural gnupg_adddecryptkey() example

<?php
$res
= gnupg_init();
gnupg_adddecryptkey($res,"8660281B6051D071D94B5B230549F9DC851566DC","test");
?>

Przykład 2. OO gnupg_adddecryptkey() example

<?php
$gpg
= new gnupg();
$gpg -> adddecryptkey("8660281B6051D071D94B5B230549F9DC851566DC","test");
?>