Forum und email
gnupg_addsignkey

gnupg_addsignkey

(no version information, might be only in CVS)

gnupg_addsignkey -- Add a key for signing

Opis

bool gnupg_addsignkey ( resource identifier, string fingerprint [, string passphrase] )

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Przykłady

Przykład 1. Procedural gnupg_addsignkey() example

<?php
$res
= gnupg_init();
gnupg_addsignkey($res,"8660281B6051D071D94B5B230549F9DC851566DC","test");
?>

Przykład 2. OO gnupg_addsignkey() example

<?php
$gpg
= new gnupg();
$gpg -> addsignkey("8660281B6051D071D94B5B230549F9DC851566DC","test");
?>