Forum und email
ovrimos_commit

ovrimos_commit

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5)

ovrimos_commit -- Commits the transaction

Opis

bool ovrimos_commit ( int connection_id )

Commits the transaction.

Parametry

connection_id

The Ovrimos connection identifier, returned by ovrimos_connect().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.