Forum und email
ps_setflat

ps_setflat

(PECL)

ps_setflat -- Sets flatness

Opis

bool ps_setflat ( resource psdoc, float value )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

psdoc

Resource identifier of the postscript file as returned by ps_new().

value

The value must be between 0.2 and 1.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.