Forum und email
pspell_config_dict_dir

pspell_config_dict_dir

(PHP 5)

pspell_config_dict_dir --  Location of the main word list

Description

bool pspell_config_dict_dir ( int conf, string directory )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.