Forum und email
session_cache_limiter

session_cache_limiter

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5)

session_cache_limiter --  Pobierz i/lub ustaw bieżący ogranicznik pamięci podręcznej

Opis

string session_cache_limiter ( [string ogranicznik] )

session_cache_limiter() zwraca nazwę bieżącego ogranicznika pamięci podręcznej. Jeśli podany został parametr ogranicznik, nazwa bieżącego ogranicznego zostanie zmieniona na nową wartość.

Ogranicznik pamięci podręcznej kontroluje nagłówki HTTP wysyłane do klienta. Nagłówki te ustalają zasady, według których zawartość strony może być przechowywana w pamięci podręcznej przeglądarki. Ustawiając ogranicznik pamięci podręcznej na nocache zabronimy jakiekolwiek zachowywanie strony po stronie klienta. Wartość public pozwoli na takie przechywanie. Ogranicznikiem może być też private, który jest troszkę bardziej restrykcyjny niż public.

W trybie private nagłówek Expire, który jest wysyłany do klienta, może spowodować nieoczekiwane działanie niektórych przeglądarek, między innymi Mozilli. Możesz uniknąć tego problemu używając trybu private_no_expire. Nagłówek Expire nie jest w tym wypadku wysyłany do klienta.

Notatka: private_no_expire zostało dodane w PHP 4.2.0.

Ogranicznik pamięci podręcznej w momencie wywołania skryptu jest zerowany do wartości domyślnej przechowywanej w session.cache_limiter. W związku z tym niezbędne jest wywołanie session_cache_limiter() dla każdego wywołania skryptu (i przed wywołaniem session_start()).

Przykład 1. Przykłady session_cache_limiter()

<?php

/* Ustaw ogranicznik pamięci podręcznej na 'private' */

session_cache_limiter('private');
$cache_limiter = session_cache_limiter();

echo
"Ogranicznikiem pamięci podręcznej jest teraz $cache_limiter<br />";
?>

Patrz także: session.cache_limiter.