Forum und email
session_set_save_handler

session_set_save_handler

(PHP 4, PHP 5)

session_set_save_handler --  Ustawia funkcje użytkownika do przechowywania sesji

Opis

bool session_set_save_handler ( callback otwórz, callback zamknij, callback czytaj, callback zapisz, callback niszcz, callback gc )

session_set_save_handler() ustawia funkcje użytkownika do obsługi przechowywania sesji, które używane sa do zapisywania i odtwarzania danych skojarzonych z sesją. Jest to bardzo przydatne jeśli preferowany jest sposób przechowywania sesji inny niż ten, który jest dostarczany z PHP, np. przechowywanie danych sesji w lokalnej bazie danych. Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Notatka: Procedura obsługi "zapisz" nie będzie wywołana dopóki strumień wyjściowy jest otwarty. W związku z tym, wyjście instrukcji debugowania zawartych w procedurze "zapisz" nigdy nie będzie widoczne w oknie przeglądarki. Jeśli konieczne jest wyjście debugowania, sugerowane jest zapisanie tego wyjścia do pliku.

Poniższy przykład opisuje metodę przechowywania danych sesyjnych w plikach, podobną do tej obsługiwanej wewnętrznie przez PHP. Przykład ten może być łatwo rozszerzony aby móc użyć go z twoją ulubioną bazą danych obsługiwaną przez PHP.

Funkcja czytająca zawsze musi zwracać ciąg aby procedura obsługi działała zgodnie z przewidywaniami. Zwróć pusty ciąg jeśli nie ma żadnych danych do odczytania. Wartości zwracane przez inne procedury obsługi są konwertowane na wyrażenia logiczne. TRUE dla sukcesu, FALSE dla niepowodzenia.

Ostrzeżenie

Od wersji PHP 5.0.5, funkcje obsługi zapisu i zamykania wywoływane są po zniszczeniu obiektów. W związku z tym, destruktory mogą używać sesji, ale nie mogą używać obiektów. W wersjach wcześniejszych, wywoływane były w odwrotnej koljeności. Możliwe jest wywołanie session_write_close() z destruktora aby rozwiązać ten problem kury i jajka.

Przykład 1. Przykład session_set_save_handler()

<?php

function open ($save_path, $session_name)
{
  global
$sess_save_path, $sess_session_name;
       
  
$sess_save_path = $save_path;
  
$sess_session_name = $session_name;
  return(
true);
}

function
close()
{
  return(
true);
}

function
read ($id)
{
  global
$sess_save_path, $sess_session_name;

  
$sess_file = "$sess_save_path/sess_$id";
  if (
$fp = @fopen($sess_file, "r")) {
    
$sess_data = fread($fp, filesize($sess_file));
    return(
$sess_data);
  } else {
  return(
""); // Zawsze musi zwracać ""
  
}

}

function
write ($id, $sess_data)
{
  global
$sess_save_path, $sess_session_name;

  
$sess_file = "$sess_save_path/sess_$id";
  if (
$fp = @fopen($sess_file, "w")) {
    return(
fwrite($fp, $sess_data));
  } else {
    return(
false);
  }

}

function
destroy ($id)
{
  global
$sess_save_path, $sess_session_name;
       
  
$sess_file = "$sess_save_path/sess_$id";
  return(@
unlink($sess_file));
}

/*********************************************
* UWAGA: Musisz sam zaimplementować obsługę *
* zbierania śmieci (gc)                     *
*********************************************/
function gc ($maxlifetime)
{
  return
true;
}

session_set_save_handler ("open", "close", "read", "write", "destroy", "gc");

session_start();

// dalej normalnie używaj sesji

?>

Zobacz także opis dyrektywy konfiguracji session.save_handler.