Forum und email
socket_recv

socket_recv

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

socket_recv -- Receives data from a connected socket

Description

int socket_recv ( resource socket, string &buf, int len, int flags )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.