Forum und email
stats_cdf_exponential

stats_cdf_exponential

(PECL)

stats_cdf_exponential -- Not documented

Opis

float stats_cdf_exponential ( float par1, float par2, int which )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

par1

Its description

par2

Its description

which

Its description

Zwracane wartości

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity