Forum und email
stats_cdf_weibull

stats_cdf_weibull

(PECL)

stats_cdf_weibull -- Not documented

Opis

float stats_cdf_weibull ( float par1, float par2, float par3, int which )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

par1

Its description

par2

Its description

par3

Its description

which

Its description

Zwracane wartości

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity