Forum und email
stats_dens_exponential

stats_dens_exponential

(PECL)

stats_dens_exponential -- Not documented

Opis

float stats_dens_exponential ( float x, float scale )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

x

Its description

scale

Its description

Zwracane wartości

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity