Forum und email
stats_dens_weibull

stats_dens_weibull

(PECL)

stats_dens_weibull -- Not documented

Opis

float stats_dens_weibull ( float x, float a, float b )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

x

Its description

a

Its description

b

Its description

Zwracane wartości

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity