Forum und email
stats_kurtosis

stats_kurtosis

(PECL)

stats_kurtosis -- Computes the kurtosis of the data in the array

Opis

float stats_kurtosis ( array a )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

a

Its description

Zwracane wartości

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity