Forum und email
stats_rand_gen_ipoisson

stats_rand_gen_ipoisson

(PECL)

stats_rand_gen_ipoisson -- Generates a single random deviate from a Poisson distribution with mean "mu" (mu >= 0.0).

Opis

int stats_rand_gen_ipoisson ( float mu )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

mu

Its description

Zwracane wartości

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity