Forum und email
stats_standard_deviation

stats_standard_deviation

(PECL)

stats_standard_deviation -- Returns the standard deviation

Opis

float stats_standard_deviation ( array a [, bool sample] )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

a

Its description

sample

Its description

Zwracane wartości

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity