Forum und email
stats_stat_innerproduct

stats_stat_innerproduct

(PECL)

stats_stat_innerproduct -- 

Opis

float stats_stat_innerproduct ( array arr1, array arr2 )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

arr1

Its description

arr2

Its description

Zwracane wartości

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity