Forum und email
stream_bucket_append

stream_bucket_append

(PHP 5)

stream_bucket_append --  Append bucket to brigade

Opis

void stream_bucket_append ( resource brigade, resource bucket )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.