Forum und email
stream_bucket_prepend

stream_bucket_prepend

(PHP 5)

stream_bucket_prepend --  Prepend bucket to brigade

Opis

void stream_bucket_prepend ( resource brigade, resource bucket )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.