Forum und email
stream_encoding

stream_encoding

(no version information, might be only in CVS)

stream_encoding -- Set character set for stream encoding

Opis

bool stream_encoding ( resource stream [, string encoding] )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.