Forum und email
strtoupper

strtoupper

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

strtoupper -- Zmienia wszystkie litery w łańcuchu na duże

Opis

string strtoupper ( string string )

Zwraca string z wszystkimi literami alfabetu przekonwertowanymi na duże.

Zauważ, że 'alfabet' jest określany przez obecny język lokalny. Na przykład, w domyślnym, lokalnym "C" takie znaki jak umlaut-a (ä) nie będą konwertowane.

Przykład 1. strtoupper() przykład

<?php
$str
= "Marysia Ma Małego Baranka , Którego Bardzo KOCHA";
$str = strtoupper($str);
echo
$str; // Wyświetli MARYSIA MA MAŁEGO BARANKA, KTÓREGO BARDZO KOCHA
?>

Notatka: Ta funkcja jest bezpieczna dla danych binarnych.

Patrz również strtolower(), ucfirst(), ucwords() and mb_strtoupper().