Forum und email

Copyright

Copyright © 1997 - 2007 de către Grupul de Documentare PHP. Acest material poate fi distribuit numai în baza termenelor şi condiţiilor stabilite în documentul "Open Publication License" (Licenţa Publicaţiei Deschise), v1.0 sau ulterioară. O copie a Licenţa Publicaţiei Deschise este distribuită cu acest manual, cea mai recentă versiune este prezentată şi disponibilă la adresa » https://www.opencontent.org/openpub/.

Distribuirea unor versiuni ale acestui document modificate substanţial este interzisă fara acordul explicit al deţinătorilor dreptului de reproducere.

Distribuţia lucrării, sau a derivatelor ei sub formă de carte (manual) tipărită este interzisă dacă nu a fost obţinută anterior permisiunea deţinătorilor dreptului de reproducere.

În caz că sunteţi cointeresat în redistribuirea sau republicarea acestui document integral sau parţial, modificat sau nemodificat, şi dacă aveti întrebări, vă rugăm să contactaţi deţinătorii dreptului de reproducere la adresa » doc-license@lists.php.net. Vă rugăm să ţineţi cont că această adresă este mapată (redirecţionată) către arhiva listei publice de distribuţie poştală.

Secţiunea documentaţiei referitoare la Zend Engine 1 este bazată pe contribuţia iniţială a Zend Technologies.


08, Erik Sefkow