Forum und email

Prefaţă

PHP, ce înseamnă "PHP: Hypertext Preprocessor" este un limbaj de scripting de uz general, cu cod-sursă deschis (Open Source), utilizat pe scară largă, şi care este potrivit în special pentru dezvoltarea aplicaţiilor Web şi poate fi integrat în HTML. Sintaxa sa provine din C, Java şi Perl şi este uşor de învăţat. Scopul principal al limbajului este acela de a permite programatorilor web să creeze rapid pagini web generate dinamic, însă cu PHP puteţi realiza mult mai multe.

Acest manual constă în primul rând dintr-o referinţă a funcţiilor, dar de asemenea conţine şi o prezentare a limbajului, explicaţia celor mai importante facilităţi oferite de PHP, şi alte informaţii suplimentare.

Puteţi descărca acest manual în câteva formate la adresa » https://www.php.net/download-docs.php. Informaţii suplimentare despre modul în care acest manual este dezvoltat pot fi găsite în anexa 'Despre manual'. Dacă vă interesează istoria PHP, vizitaţi anexa corespunzătoare.

Autori şi colaboratori

În prezent noi evidenţiem cele mai active persoane pe prima pagină a manualului, dar sunt mult mai mulţi colaboratori care în prezent ne ajută în lucrul nostru, sau care au acordat un sprijin substanţial proiectului în trecut. Există si multe persoane necunoscute, care ajută cu adnotările lor pe paginile manualului, care în mod continuu sunt incluse în referinţe; pentru lucrul lor le suntem de asemenea foarte recunoscători. Toate listele afişate mai jos sunt în ordine alfabetică.

Autori şi redactori

Următorii colaboratori trebiue să fie recunoscuţi pentru impactul pe care l-au avut, şi/sau continuă să-l aibă asupra conţinutului manualului: Bill Abt, Jouni Ahto, Alexander Aulbach, Daniel Beckham, Stig Bakken, Jesus M. Castagnetto, Ron Chmara, Sean Coates, John Coggeshall, Simone Cortesi, Markus Fischer, Wez Furlong, Sara Golemon, Rui Hirokawa, Brad House, Pierre-Alain Joye, Etienne Kneuss, Moriyoshi Koizumi, Rasmus Lerdorf, Andrew Lindeman, Hannes Magnusson, Stanislav Malyshev, Rafael Martinez, Rick McGuire, Yasuo Ohgaki, Derick Rethans, Rob Richards, Sander Roobol, Egon Schmid, Thomas Schoefbeck, Sascha Schumann, Dan Scott, Masahiro Takagi, Michael Wallner, Lars Torben Wilson, Jim Winstead, Jeroen van Wolffelaar şi Andrei Zmievski.

Următorii colaboratori au depus un efort semnificativ în redactarea manualului: Stig Bakken, Gabor Hojtsy, Hartmut Holzgraefe şi Egon Schmid.

Răspunzătorii pentru întreţinerea adnotărilor utilizatorilor

Cei mai activi răspunzători pentru întreţinere în prezent sunt: Mehdi Achour, Etienne Kneuss, Nuno Lopes, Hannes Magnusson, Bobby Matthis şi Maciek Sokolewicz.

Aceste persoane de asemenea au depus un mare efort la întreţinerea adnotărilor utilizatorilor: Daniel Beckham, Friedhelm Betz, Victor Boivie, Jesus M. Castagnetto, Nicolas Chaillan, Ron Chmara, Sean Coates, James Cox, Vincent Gevers, Sara Golemon, Zak Greant, Szabolcs Heilig, Oliver Hinckel, Hartmut Holzgraefe, Rasmus Lerdorf, Matthew Li, Andrew Lindeman, Aidan Lister, Maxim Maletsky, James Moore, Philip Olson, Sebastian Picklum, Derick Rethans, Sander Roobol, Damien Seguy, Jason Sheets, Tom Sommer, Jani Taskinen, Yasuo Ohgaki, Jakub Vrana, Lars Torben Wilson, Jim Winstead, Jared Wyles şi Jeroen van Wolffelaar.