Forum und email

bcompiler_load

(PECL bcompiler:0.4-0.8)

bcompiler_load — Reads and creates classes from a bz compressed file

Descrierea

bool bcompiler_load ( string $filename )

Reads data from a bzcompressed file and creates classes from the bytecodes.

Parametri

filename

The bzcompressed file path, as a string.

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.

Exemple

Example#1 bcompiler_load() example

<?php

bcompiler_load
("/tmp/example");

print_r(get_defined_classes());

?>

Note

Avertizare

Această funcţie este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcţii, denumirea sa şi orice alte aspecte documentate în privinţa acestei funcţii pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizaţi această funcţie la propriul risc.

Notă: Please use include or require statements to parse bytecodes, it's more portable and convenient way than using this function.
Please note that this function won't execute script body code contained in the bytecode file.

Vedeţi de asemenea