Forum und email

bcompiler_parse_class

(PECL bcompiler:0.4-0.8)

bcompiler_parse_class — Reads the bytecodes of a class and calls back to a user function

Descrierea

bool bcompiler_parse_class ( string $class , string $callback )

Reads the bytecodes of a class and calls back to a user function.

Parametri

class

The class name, as a string.

callback

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.

Exemple

Example#1 bcompiler_parse_class() example

<?php

function readByteCodes($data) {
    
print_r($data);
}

bcompiler_parse_class("DB","readByteCodes");

?>

Note

Avertizare

Această funcţie este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcţii, denumirea sa şi orice alte aspecte documentate în privinţa acestei funcţii pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizaţi această funcţie la propriul risc.

Notă: This function has been removed from bcompiler and is no longer available as of bcompiler 0.5.