Forum und email

bcompiler_read

(PECL bcompiler:0.4-0.8)

bcompiler_read — Reads and creates classes from a filehandle

Descrierea

bool bcompiler_read ( resource $filehandle )

Reads data from a open file handle and creates classes from the bytecodes.

Parametri

filehandle

A file handle as returned by fopen().

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.

Exemple

Example#1 bcompiler_read() example

<?php
$fh 
fopen("/tmp/example","r");
bcompiler_read($fh);
fclose($fh);
print_r(get_defined_classes());

?>

Note

Avertizare

Această funcţie este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcţii, denumirea sa şi orice alte aspecte documentate în privinţa acestei funcţii pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizaţi această funcţie la propriul risc.

Notă: Please use include or require statements to parse bytecodes, it's more portable and convenient way than using this function.
Please note that this function won't execute script body code contained in the bytecode file.