Forum und email

bcompiler_write_class

(PECL bcompiler:0.4-0.8)

bcompiler_write_class — Writes an defined class as bytecodes

Descrierea

bool bcompiler_write_class ( resource $filehandle , string $className [, string $extends ] )

Reads the bytecodes from PHP for an existing class, and writes them to the open file handle.

Parametri

filehandle

A file handle as returned by fopen().

className

The class name, as a string.

extends

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.

Exemple

Example#1 bcompiler_write_class() example

<?php
$fh 
fopen("/tmp/example","w");
bcompiler_write_header($fh);
bcompiler_write_class($fh,"DB");
// you must write DB_common before DB_mysql, as DB_mysql extends DB_common.
bcompiler_write_class($fh,"DB_common");
bcompiler_write_class($fh,"DB_mysql");
bcompiler_write_footer($fh);
fclose($fh);

?>

Note

Avertizare

Această funcţie este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcţii, denumirea sa şi orice alte aspecte documentate în privinţa acestei funcţii pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizaţi această funcţie la propriul risc.

Notă: This function does not perform dependency checking, so make sure you write the classes in an order that will not result in an undefined class error occurring when you load it.