Forum und email

bcompiler_write_function

(PECL bcompiler:0.5-0.8)

bcompiler_write_function — Writes an defined function as bytecodes

Descrierea

bool bcompiler_write_function ( resource $filehandle , string $functionName )

Reads the bytecodes from PHP for an existing function, and writes them to the open file handle. Order is not important, (eg. if function b uses function a, and you compile it like the example below, it will work perfectly OK).

Parametri

filehandle

A file handle as returned by fopen().

functionName

The function name, as a string.

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.

Exemple

Example#1 bcompiler_write_function() example

<?php
$fh 
fopen("/tmp/example","w");
bcompiler_write_header($fh);
bcompiler_write_function($fh,"my_function_a");
bcompiler_write_function($fh,"my_function_b");
bcompiler_write_footer($fh);
fclose($fh);

?>

Note

Avertizare

Această funcţie este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcţii, denumirea sa şi orice alte aspecte documentate în privinţa acestei funcţii pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizaţi această funcţie la propriul risc.