Forum und email

bcompiler_write_functions_from_file

(PECL bcompiler:0.5-0.8)

bcompiler_write_functions_from_file — Writes all functions defined in a file as bytecodes

Descrierea

bool bcompiler_write_functions_from_file ( resource $filehandle , string $fileName )

Searches for all functions declared in the given file, and writes their correspondent bytecodes to the open file handle.

Parametri

filehandle

A file handle as returned by fopen().

fileName

The file to be compiled. You must always include or require the file you intend to compile.

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.

Exemple

Example#1 bcompiler_write_functions_from_file() example

<?php
require('module.php');

$fh fopen("/tmp/example","w");
bcompiler_write_header($fh);
bcompiler_write_functions_from_file($fh,'module.php');
bcompiler_write_footer($fh);
fclose($fh);

?>

Note

Avertizare

Această funcţie este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcţii, denumirea sa şi orice alte aspecte documentate în privinţa acestei funcţii pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizaţi această funcţie la propriul risc.