Forum und email

ibase_free_query

(PHP 4, PHP 5)

ibase_free_query — Free memory allocated by a prepared query

Descrierea

bool ibase_free_query ( resource $query )

Frees a prepared query.

Parametri

query

A query prepared with ibase_prepare().

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.