Forum und email

ibase_free_result

(PHP 4, PHP 5)

ibase_free_result — Free a result set

Descrierea

bool ibase_free_result ( resource $result_identifier )

Frees a result set.

Parametri

result_identifier

A result set created by ibase_query() or ibase_execute().

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.