Forum und email

ibase_server_info

(PHP 5)

ibase_server_info — Request information about a database server

Descrierea

string ibase_server_info ( resource $service_handle , int $action )
Avertizare

Această funcţie nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista de argumente.