Forum und email

ibase_service_attach

(PHP 5)

ibase_service_attach — Connect to the service manager

Descrierea

resource ibase_service_attach ( string $host , string $dba_username , string $dba_password )
Avertizare

Această funcţie nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista de argumente.