Forum und email

ifx_update_char

(No version information available, might be only in CVS)

ifx_update_char — Updates the content of the char object

Descrierea

bool ifx_update_char ( int $bid , string $content )

Updates the content of the char object for the given char object bid .

Parametri

bid

A char object identifier.

content

The new data, as a string.

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.

Vedeţi de asemenea