Forum und email

import_request_variables

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5)

import_request_variables — Importă variabilele GET/POST/Cookie variabile globale

Descriere

bool import_request_variables ( string $types [, string $prefix ] )

Importsă variabilele de tip GET/POST/Cookie, făcându-le vizibile ca variabile globale. Este util dacă se dezactivează register_globals, dar se doreşte totuşi vizibilitatea unor variabile in mod global.

Folosind parametrul types se poate specifica ce variabile să fie importate. Se pot folosi caracterele 'G', 'P' şi 'C' pentru variabile GET, POST, respectiv Cookie. Aceste caractere nu sunt cu majuscule nesemnificative, adică se poate folosi şi o combinaţie a caracterelor 'g', 'p' şi 'c'. POST include şi informaţiile despre fişiere încărcate. De notat că ordinea în care sunt scrie caracterele este importantă. Dacă se foloseşte combinaţia "gp", variabilele POST vor suprascrie variabilele GET cu aceleaşi nume. Orice litere în afară de GPC sunt ignorate.

Notă: Deşi parametrul prefix este opţional, se va genera o atenţionare la nivelul utilizatorului dacă acesta lipseşte sau este un şir de caractere vid. Acest lucru se face din motive de securitate. Dacă se foloseşte nivelul implicit de raportare a erorilor, atenţionările la nivelul utilizatorului nu sunt afişate.

<?php
// vor fi importate variabilele GET şi POST
// cu prefixul "rvar_"
import_request_variables("gP""rvar_");
?>

Mai consultaţi register_globals şi track_vars.