Forum und email

Variabile - funcţii

Pentru informaţii despre comportamentul variabilelor, consultaţi capitolul Variabile, secţiunea Documentaţia limbajului din manual.

Cuprins

 • debug_zval_dump — Dumps a string representation of an internal zend value to output
 • doubleval — Alias pentru floatval
 • empty — Determină dacă o variabilă este definită
 • floatval — Returnează valoarea de tip float a unei variabile
 • get_defined_vars — Returnează un tablou cu toate variabilele definite
 • get_resource_type — Returnează tipul resursei
 • gettype — Returnează tipul unei variabile
 • import_request_variables — Importă variabilele GET/POST/Cookie variabile globale
 • intval — Returnează valoarea întreagă a unei variabile
 • is_array — Decide dacă o variabilă este un tablou
 • is_binary — Finds whether a variable is a native binary string
 • is_bool — Decide dacă o variabilă este de tip boolean
 • is_buffer — Finds whether a variable is a native unicode or binary string
 • is_callable — Decide dacă argumentul este o construcţie apelabilă
 • is_double — Alias pentru is_float
 • is_float — Decide dacă o variabilă este de tip float
 • is_int — Decide dacă o variabilă este de tip integer
 • is_integer — Alias pentru is_int
 • is_long — Alias pentru is_int
 • is_null — Decide dacă o variabilă este NULL
 • is_numeric — Decide dacă o variabilă este numerică sau un şir de caractere numeric
 • is_object — Decide dacă o variabilă este de tip object
 • is_real — Alias pentru is_float
 • is_resource — Decide dacă o variabilă este o resursă
 • is_scalar — Decide dacă o variabilă este un scalar
 • is_string — Decide dacă o variabilă este de tip string
 • is_unicode — Finds whether a variable is a unicode string
 • isset — Determină dacă o variabilă este definită
 • print_r — Afişează informaţii despre o variabilă într-un format uşor de înţeles
 • serialize — Generează o reprezentare liniară a unei variabile
 • settype — Setează tipul unei variable
 • strval — Returnează valoarea ca şir de caractere a unei variabile
 • unserialize — Creează o variabilă PHP dintr-o reprezentare liniară
 • unset — Şterge variabilele date
 • var_dump — Afişează informaţii despre o variabilă
 • var_export — Afişează o reprezentare ca şir de caractere a unei variabile