Forum und email

rmdir

(PHP 4, PHP 5)

rmdir — Removes directory

Descrierea

bool rmdir ( string $dirname [, resource $context ] )

Attempts to remove the directory named by dirname . The directory must be empty, and the relevant permissions must permit this.

Parametri

dirname

Path to the directory.

context

Notă: Susţinrea contextelor a fost adăugată începând cu PHP 5.0.0. Pentru o descriere a contextelor, referiţi-vă la Streams.

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.

Istoria schimbărilor

Versiunea Descriere
5.0.0 As of PHP 5.0.0 rmdir() can also be used with some URL wrappers. Refer to List of Supported Protocols/Wrappers for a listing of which wrappers support rmdir().

Note

Notă: Când este activat modul securizat, PHP verifică dacă directorul în care doriţi să operaţi are acelaşi UID (proprietar) ca şi script-ul care se execută.

Vedeţi de asemenea