Forum und email

set_file_buffer

(PHP 4, PHP 5)

set_file_buffer — Pseudonim pentru stream_set_write_buffer()

Descrierea

Această funcţie este pseudonim pentru: stream_set_write_buffer().