Forum und email

XMLReader::getParserProperty

(PHP 5 >= 5.1.2)

XMLReader::getParserProperty — Indicates if specified property has been set

Descrierea

XMLReader
bool getParserProperty ( int $property )

Indicates if specified property has been set.

Parametri

property

One of the parser option constants.

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.

Vedeţi de asemenea