Forum und email

XMLReader::isValid

(PHP 5 >= 5.1.2)

XMLReader::isValid — Indicates if the parsed document is valid

Descrierea

XMLReader
bool isValid ( void )

Returns a boolean indicating if the document being parsed is currently valid.

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.