Forum und email

XMLReader::setRelaxNGSchemaSource

(PHP 5 >= 5.1.2)

XMLReader::setRelaxNGSchemaSource — Set the data containing a RelaxNG Schema

Descrierea

XMLReader
bool setRelaxNGSchemaSource ( string $source )

Set the data containing a RelaxNG Schema to use for validation.

Parametri

source

String containing the RelaxNG Schema.

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.

Vedeţi de asemenea